ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συστρατεύτηκε στην υποστήριξη του μαχόμενου Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID -19. Διαθέτοντας τον αξιόλογο εξοπλισμό εργαστηριακών μονάδων του, αποτελούμενο από συστήματα 3D εκτύπωσης βιομηχανικής και ημι-βιομηχανικής κλίμακας καθώς και 3D σάρωσης, για την παραγωγή και αντίστροφο σχεδιασμό εξαρτημάτων και αναλωσίμων για την έκτακτη κάλυψη ελλείποντος υγειονομικού υλικού (προστατευτικές ασπίδες, μάσκες πολλών χρήσεων, ανταλλακτικά αναπνευστήρων κλπ.), συγκροτήθηκε το 3DP-NTUA hub.

Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών, Νανο-υλικών και Νανοτεχνολογίας.
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Διευθυντής Καθ. Κ. Χαριτίδης.
Μέλη ομάδας: H. Κούμουλος, Ε. Γκάρτζου, Α. Καρατζά, Μ. Καλογερίνη, Ι. Γαβαλάς, Κ. Ζαφείρης, Σ. Ανάγνου, Κ. Μπάλιας.
Εργαστήριο Αυτόματου Ελέγχου και
Ρυθμίσεων Μηχανών & Εγκαταστάσεων.
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.
Διευθυντής Καθ. Ε. Παπαδόπουλος
Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής
Πρωτοτύπων και Εργαλείων.
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Διευθυντής Αναπλ. Καθ. Β. Σπιτάς
Μέλη ομάδας: Σ. Πολύδωρας, Χ.
Βακουφτσής, Γ. Βασιλείου, Καλλιόπη Φουρίκη, Κωνσταντίνος Τσιουμάνης.
Εργαστήριο Προπλασμάτων.
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Διευθυντής Καθ. Η. Ζαχαρόπουλος
Μέλη ομάδας: Θ. Βαγενάς
Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών (ΕΘΣ) – Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής & Βελτιστοποίησης.
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Καθ. Κ. Γιαννάκογλου