ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΣ

Εργαστήριο Προηγμένων & Συνθέτων Υλικών, Νανοϋλικών/Νανοδιεργασιών και Νανοτεχνολογίας R-NanoLab
Βρίσκεται στη Σχολή Χημικών Μηχανικών (Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Ιδρύθηκε το 2007 (ΦΕΚ, 2018) και η ερευνητική ομάδα του έχει εκτενή εμπειρία στο Σχεδιασμό, την Παραγωγή και το Χαρακτηρισμό Προηγμένων-, Σύνθετων- και Νάνο-Υλικών. Το εργαστήριο R-NanoLab έχει ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα των διεργασιών ανάμιξης και μορφοποίησης πολυμερών και νανοσύνθετων πολυμερικής μήτρας για την ανάπτυξη νέων υλικών τριδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing) καθώς και ειδικών μεθοδολογιών ελέγχου και αξιολόγησης τριδιάστατα εκτυπωμένων δομών (θερμική/ρεολογική ανάλυση, μηχανικές ιδιότητες, μη καταστρεπτικός έλεγχος μέσω υπολογιστικής μικροτομογραφίας ακτίνων Χ), ενώ διαθέτει πιλοτικές διατάξεις για την ανάμιξη πολυμερών, σταθεροποίηση πολυμερικών ινώv, Γραμμή Melt Spinning, βιομηχανικού τύπου 3D Printers με 4 ανεξάρτητες κεφαλές εκτύπωσης καθώς και διπλής κεφαλής με δυνατότητα εναπόθεσης συνεχόμενων ινών ενίσχυσης.
Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων & Εργαλείων -Αντίστροφου Μηχανολογικού Σχεδιασμού (ΤΚΠ&Ε – ΑΜΣ)
Ανήκει στον Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Η δημιουργία του ξεκίνησε το 1996 στα πλαίσια του ΕΠΕΤ ΙΙ της ΓΓΕΤ. Από το έτος 2001 αποτελεί θεσμοθετημένο εργαστήριο του Ε.Μ.Π. Το Εργαστήριο ΤΚΠ&Ε ΑΜΣ δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά, ερευνητικά και παρέχει υπηρεσίες στις περιοχές του Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών και Προϊόντων με γνώμονα την Ποιότητα, το Κόστος και το Περιβάλλον, της Διαστασιολογικής και Γεωμετρικής Ακρίβειας των Μηχανολογικών Κατασκευών, της Ανάλυσης και Σύνθεσης Ανοχών, της Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων και Εργαλείων και του Αντίστροφου Μηχανολογικού Σχεδιασμού. Το Εργαστήριο διαθέτει 4 σύγχρονους τρισδιάστατους εκτυπωτές διαφορετικών τεχνολογιών (νήματος, ρητίνης laser κλπ.) και εξοπλισμό αντίστροφου σχεδιασμού προϊόντων (reverse engineering) όπως ρομποτικές μηχανές CMM που επιτρέπουν μέσα σε λίγες ημέρες να αποτυπωθεί με ακρίβεια ένα υφιστάμενο εξάρτημα – ανταλλακτικό, να ανασχεδιαστεί με τη βοήθεια του υπολογιστή χρησιμοποιώντας ειδικό κατάλληλο λογισμικό και να παραχθεί έτοιμο προς χρήση σε ικανό αριθμό.

Η ΓΝΩΣΗ

Το δίκτυο NTUA 3DP Hub διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό, εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να καλύψει όλα τα στάδια παραγωγής εξαρτημάτων και συναρμολογημάτων μέσω τρισδιάστατης προσθετικής κατασκευής (3D printing), συμπεριλαμβανομένων.
Σχεδιασμός και επεξεργασία 3D ψηφιακών μοντέλων που αποτυπώνουν τη γεωμετρία του αντικειμένου προς κατασκευή, μέσω εργαλείων λογισμικού μηχανολογικής/βιομηχανικής σχεδίασης καθώς και εξοπλισμού αντίστροφου σχεδιασμού και 3D σάρωσης.
Επιλογή υλικού κατασκευής/τεχνολογίας 3D printing για την εκάστοτε εφαρμογή από ένα σύνολο σύγχρονων τρισδιάστατων εκτυπωτών διαφορετικών τεχνολογιών (νήματος, ρητίνης laser, σύνθετων με συνεχείς ίνες ενίσχυσης).
Παραμετροποίηση των κατασκευαστικών παραμέτρων για την εκάστοτε τεχνολογία 3D Printing με γνώμονα τους ποιοτικούς στόχους της τελικής εφαρμογής συναρτήσει του κόστους/χρόνου παραγωγής. Κατεργασίες αποπεράτωσης, χαρακτηρισμού και διαστασιολογικής και γεωμετρικής μέτρησης της ακρίβειας σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.