ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Το 3DPNTUAHUB ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ΕΣΥ.

Προστατευτικές Ασπίδες Προσώπου

29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Επικοινωνία με ιατρικό προσωπικό νοσοκομείων για αρχική εκτίμηση του απαιτούμενου αριθμού προστατευτικών ασπίδων.

30 ΜΑΡΤΙΟΥ- 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Προμήθεια απαιτούμενων αναλώσιμων παραγωγής ασπίδων. Πρώτων υλών, διάφανα PC/PET φύλλα,ελαστικοί ιμάντες κ.α.

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Μελέτη διαφορετικών κατασκευαστικών σεναρίων για τον προσδιορισμό των βέλτιστων παραμέτρων 3D εκτύπωσης και κοπής διάφανων PC/PET φύλλων.

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Αύξηση όγκου παραγωγής κωπής φύλλων PC/PET και 3D εκτυπωμένων μερών. Συναρμολόγηση προσωπίδων.

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την παραχώρηση 455 προσωπίδων σε 7 νοσοκομεία της Αττικής

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠ: RNanoLab & MDLab
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ Ε & Γ ΜΑΛΙΔΑΚΗΣ Ο.Ε (υδροκοπή)
Σύλληψη Ιδέας
Σχεδιασμός
Σχεδιασμός 3D αντικειμένου
Μετατροπή σε G-Code
3D Εκτύπωση CAD αρχείου
Επεξεργασία 3D αντικειμένου
Καταγραφή υλικού
Αποστολή σε Νοσοκομεία